Cyberpunk 2077 Mod ทำให้ Night City อันตรายยิ่งขึ้น ส่งเสริมความสนุกสนานจากอาชญากรรม

สำหรับผู้เล่น Cyberpunk 2077 ที่ต้องการความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในการเล่นผ่านม็อดล่าสุดทำให้ NPC และศัตรูของ Night City อันตรายยิ่งขึ้น ตอนนี้เป็นไปได้ที่จะทำให้การเผชิญหน้าในCyberpunk 2077เสี่ยงขึ้นเล็กน้อยด้วยม็อดที่ในขณะที่กระตุ้นให้ผู้เล่นปล้นพลเรือน ยังทำให้ศัตรูและ NPC อื่นๆ แข็งแกร่งขึ้นเล็กน้อยด้วย นอกเหนือจาก DLC Phantom Liberty ที่จะออกเร็ว ๆ นี้ แล้ว...